Les nostres xarxes socials:

[LA FILOSOFIA DEL GRUP DE TEATRE

Mai som tots Teatre ja des dels seus inicis ha tengut clar quina era la seva filosofia a l’hora de seleccionar les obres a representar i preparar els muntatges.

Un dels criteris principals és el de descartar la representació d’obres de l’anomenat teatre regional, atès que es tracta d’un gènere que durant molt de temps ha estat molt recurrent i gairebé l’únic que s’ha escenificat dins el teatre aficionat a Mallorca.

Durant la seva existència Mai som tots Teatre principalment ha dirigit la seva activitat cap al gènere de la comèdia, i particularment el vodevil, atès que és el que el públic espera d’ells. Tot i això, l’any 2011 va representar un canvi, ja que es va muntar l’obra “Besos”, una comèdia musical amb un estil bastant allunyat de la farsa i el vodevil.

Sigui com sigui, el vertader punt d’inflexió es va experimentar en la Companyia amb el fitxatge de Joan Porcel, de Voramar Teatre, com a director artístic a l’obra “Políticament incorrecte” (2009), ja que va suposar un notable salt qualitatiu respecte dels muntatges assolits fins aleshores.

Després de tres anys de comptar amb la seva col·laboració , i davant la impossibilitat de continuar comptant amb ell, la Companyia va tenir clar que calia disposar d’un director per al següent muntatge, per a la qual cosa es va fitxar a Gavin Miller, un anglès afincat a Felanitx. Fruit d’aquesta col·laboració va sorgir “Black Comedy, una comèdia a les fosques” (2012).

No sabem què ens oferirà el futur, però la predisposició dels components de la Companyia està oberta a ampliar el ventall dels gèneres a tocar, i no es descarta l’escomesa d’obres de teatre d’avantguarda, o, perquè no, alguns dels grans clàssics (Shakespeare, Molière, etc.), i fins i tot atrevir-se amb el drama.

En qualsevol cas, i per damunt de tot, l’objectiu de Mai som tots Teatre és aconseguir interpretacions dignes i de qualitat, amb muntatges ben treballats, tenint cura dels detalls i d’una adequada posada en escena. No escatimen esforços per aconseguir una actuació brillant, tot i que sempre fa la impressió que es podria haver fet millor. Per descomptat es treballa sense apuntador.

Així mateix, interessa destacar que tot i la vocació amateur del Grup, el seu objectiu és dur a terme muntatges dignes i de qualitat, sense escatimar esforços en aquest sentit.